OK Kostelec nad Černými lesy - zámek
wz

Majitelé kosteleckého panství

do r.996 knížata Zlická (Slavníkovci)

996 - 1344 Koruna česká

1344 - 1415 Páni z Náchoda a Kostelce

1415 - 1492 Páni ze Smržova

1492 - 1547 Páni Slavatové z Chlumu a Košumberka

1547 - 1558 Komora královská

1558 - 1621 Páni Smiřičtí ze Smiřic

1621 - 1623 Komora královská

1623 - 1933 Knížata z Liechtensteina

1933 - dosud ve vlasnictví státu, který objekt zapůjčil školnímu lesnímu podniku VŠ zemědělské v Praze

Historie

Město, lidově zvané Černý Kostelec, leží v členité lesnaté krajině, které byla až do r. 1325 majetkem Královské koruny. V r.1325, kdy jí získali pánové z Náchoda, tu již stával hrad a osada s kostelem, později rozšířená a v r.1489 povýšená na městečko. Hrad neznámé podoby zřejmě založil panovník ve 13.století na původně slovanském hradišti. Koncem 15.století jej drželi Slavatové z Chlumu a Košumberka, kteří objekt výrazně přestavěli. V r. 1547 byl zkonfiskován Ferdinandem I. a po požáru v r.1549 přestavován dvorskou hutí za účasti P.della Stella, H.Tirola a G.M.Aostalliho na lovecký zámek. Rozestavěný objekt koupil Jaroslav Smiřický ze Smiřic, který práce pod vedením O.Avostalise dokončil. V r.1614 získal zámek Jan Albrecht Smiřický, jeden z iniciátorů pražské defenestrace v r.1618. Císaž mu pak kostelecké panství zabavil, od r.1626 do r. 1933 bylo majetkem Liechtenštejnů. Od nich jej převzal stát pro Vysokou školu zemědělskou v Praze.

Stavební popis

Jádrem rozlehlého areálu je čtyřkřídlý dvoupatrový objekt uzavírající nádvoří, v nárožích doplněný o polygonální věže, obklopený příkopem a valem. V suterénu pod sz.palácem se ještě dochovaly některé pozdně gotické architektonické detaily, např.portály. Krytá chodba spojuje zámek s goticko-renesanční kaplí sv.Vojtěcha z let 1568-69, vystavěnou na valu, s původně hodnotným zařízením. Směrem k městu je čtyřkřídlé předzámčí s věží a vstupní branou, pocházející ze 3.čtvrtiny 16.stol., východní trakt tvoří část pozdně gotického barbakánu s bývalou kuchyní. Do brány zdobené sgrafity s bosovaným portálem vede přes příkop kamenný most s barokními vázami.

Použitý zdroj: 888 hradů, zámků, tvzí - Kartografia Praha